ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி – விமர்சனம்

ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி – கடந்த வார இறுதியில் நூலகத்திற்குச் சென்றபோது சிக்கியது. 130 பக்கங்களுக்கு மிகாத ஆனால் சுவையான ஒரு குறுநாவல், ஐந்து சிறப்பான சிறுகதைகள் கலந்து கட்டிய நூல் இது

ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் மூன்று – ‘வண்ணக்கடல்’ – 45
அடுத்த கட்டுரைநீல பத்மநாபனின் நாவல்கள் சாதாரணத்துவத்தின் கலை