அ.முத்துலிங்கமும் தாயகம் கடந்த தமிழும்

தாயகம் கடந்த தமிழ் என்ற தலைப்பில் கோவையில் நிகழ்ந்த சந்திப்பில் அ.முத்துலிங்கம் ஆற்றிய உரையின் ஒளிவடிவம்.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O3_ZJ6U9zNw

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஒன்று – ‘முதற்கனல்’ – 37
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஒன்று – ‘முதற்கனல்’ – 38