சமணர் கழுவேற்றம்

எட்டாயிரம் சமணர்கள் மதுரையில் கழுவேற்றப்பட்டார்கள் என்ற செய்தி தமிழில் திரும்பத்திரும்பச் சொல்லப்படுகிறது. வாயில் நுரைததும்ப, இந்து மதத்தின் சாவுமணி எங்களால்தான் அடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வேகத்தோடு எழுதுபவர்களிலிருந்து தமிழின் முக்கியமான படைப்பாளிகள் வரை இந்த சம்பவத்தைப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள்.

பி ஏ கிருஷ்ணனின் முக்கியமான கட்டுரை

சமணர் கழுவேற்றம் ஈசுவரமூர்த்திப்பிள்ளை

முந்தைய கட்டுரைதெளிவத்தை ஜோசப்- சுப்பையா கமலதாசன் (பொகவந்தலாவை)
அடுத்த கட்டுரைநாளைக்காக மட்டும் வாழமுடியுமா- விவாதம்