இராட்டை

நண்பர் சுனீல் கிருஷ்ணன் நடத்திவரும் காந்தி இன்று இணையதளம் இன்று தமிழில் காந்தியச்செய்திகளை நவீன நோக்கில் வாசிப்பதற்கான முக்கியமான மையமாக மாறியிருக்கிறது. இன்னொரு காந்திய இணையதளத்தை சுனீல் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார். ‘இராட்டை’ காந்தியைப்பற்றிய புரிதலுக்கு உதவக்கூடிய முதன்மையான தளமாக வர வாழ்த்துக்கள்

முந்தைய கட்டுரைகுமரப்பா என்ற தமிழர்
அடுத்த கட்டுரைநாளைக்காக மட்டும் வாழமுடியுமா?