தேசமெனும் தன்னுணர்வு உரை- காணொளி

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன்,

தேசமெனும் தன்னுணர்வு உரையின் காணொளிப்பதிவை Youtubeல் வலையேற்றியிருக்கிறார்கள். உங்கள் வலைப்பக்கத்தில் பகிர வேண்டுகிறேன்.

8 பகுதிகள்
http://www.youtube.com/watch?v=qLMhGXc3j9E
http://www.youtube.com/watch?v=dWsTSLRcbj8
http://www.youtube.com/watch?v=687gwE_gkb0
http://www.youtube.com/watch?v=TI8VvKuuvE8
http://www.youtube.com/watch?v=bMX_eFw5mUo
http://www.youtube.com/watch?v=R4-8xVpmP7k
http://www.youtube.com/watch?v=CjyO7AkXKio
http://www.youtube.com/watch?v=Cl3qMgympSs

பணிவன்புடன்
லட்சுமணன்

முந்தைய கட்டுரைபுறப்பாடு II – 1, லிங்கம்
அடுத்த கட்டுரைபுறப்பாடு II – 2, எள்