சாதிகளின் மாற்றம்

சாதிகள் காலப்போக்கில் எவ்வாறெல்லாம் மாறுதல் அடைகின்றன என்பது பற்றிய பார்வையை ஆழப்படுத்தும்,சாதித் தூய்மைவாதிகளுக்கு கடுப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆய்வு.

http://www.sangam.org/articles/view2/?uid=1013

சிவேந்திரன்

முந்தைய கட்டுரைதுறவுத்தகுதி
அடுத்த கட்டுரைஆரோக்கியநிகேதனம்-கடிதம்