இரண்டு மதிப்புரைகள்

ஆம்னிபஸ் தளத்தில் என் இரு நூல்களைப்பற்றிய திறனாய்வுகளை கண்டேன்

நாவல் கோட்பாடு

வாழ்விலே ஒருமுறை

முந்தைய கட்டுரைசுஜாதாவின் அந்தரங்கம்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் கடிதம்