ஆட்டிசம் எளிமையாக உணர

அன்பின் ஜெ,

இன்று ஏப்ரல் 2. உலக ஆட்டிச தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

ஆட்டிசம் எளிமையாக உணர சில வழிகளை சின்ன அனிமேசனில் சொல்ல முயன்றிருக்கிறோம்.

http://www.youtube.com/watch?v=uohq43k-2GM

காண்க

நன்றி

தோழன்
பாலா

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்ஞாடி ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதன்னறமும் தனிவாழ்வும்-கடிதம்