காந்தியின் சனாதனம்-3

காந்தி எந்த அளவுக்குச் சனாதனி? சனாதன இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் வரிசையில் காந்தியை எங்கே வைக்க முடியும்? இந்த வினாவுக்குப் பல கோணங்களில் பதில்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. காந்தி தன்னை சனாதன இந்து என்று அவரே சொன்னதை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்திய முற்போக்கினரும் இந்து மரபின் எதிரிகளும் அவர்கள் சனாதன இந்துமதம் மீது சொல்லும் எல்லா குற்றச்சாட்டுக்களுக்கும் அவரை பாத்திரமாக்கி தங்கள் நோக்கங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். இன்னொருபக்கம் அவரை சனாதன இந்துமதத்தின் உண்மையான எதிரி என்று சொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டாவது நோக்கு இன்று வலுப்பெற்று வருகிறது.

காந்தியின் சனாதனம் பற்றி காந்தி டுடே இதழில் எழுதிவரும் கட்டுரையின் மூன்றாம் பகுதி

முந்தைய கட்டுரைமோதல்-நிலைப்பாடு – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதொன்மத்தின் உண்மை