யானைடாக்டர்-ஓர் உரை

சார்

வணக்கம்.மிக முக்கியமான உங்களின் இந்த கதை எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும்.

இது எனது சிறிய பங்கு.உங்கள் பதிலை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்.
அன்புடன்
ராஜா சந்திரசேகர்
யானை டாக்டர்
முந்தைய கட்டுரைஅணுமின்சாரமின்றி வேறு வழி இல்லையா?
அடுத்த கட்டுரைகூடங்குளம் கடிதங்கள்