காணொளிகளின் பயன்

ஆனால் இத்தனை காணொளிகளை வெளியிடுவது உங்கள் கொள்கையுடன் முரண்படவில்லையா? நீங்கள் முதன்மையாக எழுத்தாளர். எழுத்துவடிவ ஞானத்தையே முன்வைப்பவர். அதனால் கேட்கிறேன்.

காணொளிகளின் பயன் என்ன?

I am watching videos of your training courses. I have a question. What do you think are the overall benefits of these types of classes? Do you think the general public will be interested in this?

The Responsibility of the Shepard

———————————————————————————————–

அனைத்துக் காணொளிகளும் 

முழுமையறிவு யூடியூப் சேனல்

 

முந்தைய கட்டுரைகடன்
அடுத்த கட்டுரைஇந்திரநீலம் :வாசிக்கையில் குறிப்புகள்…