கு.அருணாசலக் கவுண்டர்

கு.அருணாசலக் கவுண்டர் கொங்கு வரலாற்றாய்வாளர் என்னும் முறையிலும், கொங்கு இலக்கிய நூல்களின் பதிப்பாளர் என்னும் வகையிலும் முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறார். தக்கை ராமாயணம் இவருடைய பதிப்புச்சாதனை.

கு.அருணாசலக் கவுண்டர்

கு.அருணாசலக் கவுண்டர்
கு.அருணாசலக் கவுண்டர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇந்திரநீலம் :வாசிக்கையில் குறிப்புகள்…
அடுத்த கட்டுரைஅரசூழியர்களின் ஊதியம்