திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ்

திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ் பகழிக்கூத்தரால் திருச்செந்தூரில் கோவில் கொண்ட முருகனைக் குழந்தையாகப் பாவித்துப் பாடப்பட்ட பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் சிற்றிலக்கியம். இலங்கையில் வீட்டுக்குப் பூமி பூஜை செய்யும் போது திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ் நூலைத் திருச்செந்தூர் தலபுராணத்துடன் வைத்து வழிபாடு செய்த பின்னரே கட்டட வேலைகள் துவங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ்

திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ்
திருச்செந்தூர் பிள்ளைத்தமிழ் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுமரகுருபரன்: பாந்தியன் சாலை நினைவுகள்:செல்வ புவியரசன்
அடுத்த கட்டுரைதளிர்மேல் பாறை