வைகானஸம்

வைகானஸம் வைணவ ஆகமங்களில் ஒன்று. ராமானுஜர் காலத்திற்கு முன்பு தமிழக ஆலயங்களில் வைகானஸ மரபே ஓங்கியிருந்தது. ராஜராஜ சோழன் அதை ஆதரித்தவர்.  ராமானுஜர் அதை நிராகரித்தார்.

வைகானஸம்

வைகானஸம்
வைகானஸம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமானுடக் கலையின் ஆழம்.
அடுத்த கட்டுரைதமிழ்ச்சங்கங்கள், எதிர்பார்ப்புகள்