பி. கோதண்டராமன்

பி. கோதண்டராமன் எழுதியிருக்கும் ‘இந்திய ஓவியக்கலை வரலாறு’ நூலும், ‘தமிழர் இசைக் கருவிகள்’ நூலும், முன்னோடி ஆய்வு நூல்களாக அறிஞர்களால் மதிக்கப்படுகின்றன. பிரெஞ்சு நூல்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்த முன்னோடி மொழிபெயர்ப்பாளராக பி. கோதண்டராமன் மதிப்பிடப்படுகிறார்.

பி.கோதண்டராமன்

பி.கோதண்டராமன்
பி.கோதண்டராமன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇலங்கை, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகற்களில் எஞ்சும் கனவு