ஜெ.பாஸ்கரன்

பாஸ்கரனின் மருத்துவத் துறை சார்ந்த கட்டுரைகள் குறிப்பிடத்தகுந்தவை. எதையும் அச்சமூட்டும் வகையில் கூறாமல், நகைச்சுவை கலந்து, அதேசமயம் சொல்ல வந்த விஷயமும் நீர்த்துப் போகாமல் எழுதுவது இவரது தனித்துவம். நூற்றுக்கும் மேலான பொதுக் கட்டுரைகள், மருத்துவக் கட்டுரைகள், வாழ்வியல் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். பொது வாசிக்குப்புரிய சிறுகதைகளையும், ரசனை அடிப்படையிலான இலக்கிய விமர்சனங்களையும் முன் வைக்கிறார்.

ஜெ.பாஸ்கரன்

ஜெ.பாஸ்கரன்
ஜெ.பாஸ்கரன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசெங்கோட்டு அந்தி
அடுத்த கட்டுரைஇளையராஜா,பாடல்வரிகள், காப்புரிமை,