இந்துமதத்தை கற்று அறியமுடியுமா?

இந்து மதத்திற்கு ஒரு பாடத்திட்டம் உண்டா? அதை ஓர்  இந்து முறையாகப் பயில முடியுமா? தத்துவார்த்தமாக மட்டுமே அதை அணுகமுடியுமா? நம்மைப் பற்றி நாமே ஒன்றும் தெரியாமலிருக்கும் கீழ்மையில் இருந்து வெளியேற முடியுமா?

 

முந்தைய கட்டுரைகசகிஸ்தான், சென்றதும் மீண்டதும்
அடுத்த கட்டுரை Four fundamental concepts in Indian thought