தம்புரான் விளையாட்டு

ஆரல்வாய்மொழி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வடக்கூர் தெருக்களில் பங்குனி உத்தரம் பத்து நாள் திருவிழாவில் ஒன்பதாம் நாள் நடக்கும் திருவிழா தம்புரான் விளையாட்டு. வடக்கூரில் உள்ள பரக்கோடி கண்டன் சாஸ்தா கோவிலின் முன்னால் நிகழ்த்தப்படும் கலை இவ்விளையாட்டு.

தம்புரான் விளையாட்டு

தம்புரான் விளையாட்டு
தம்புரான் விளையாட்டு – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைAdvaita : For some fresh air…
அடுத்த கட்டுரைகசகிஸ்தான், சென்றதும் மீண்டதும்