அத்வைதம்

ஆதிசங்கரர் ஆலயம் காலடி, கேரளம், மூலவர்

தமிழ்விக்கியின் மிக நீளமான பதிவு இது. ஒன்றுடனொன்று தொடர்பு கொண்டு மேலும் விரிவதனால் ஒரு நூல் என்றே சொல்லத்தக்கது. தத்துவக் கொள்கைகளை கலைக்களஞ்சிய மொழியில் சுருக்கமாக வரையறுத்துச் சொல்கிறது.

அத்வைதம்

அத்வைதம்
அத்வைதம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆயுர்வேதம், ஒரு பதில்
அடுத்த கட்டுரைஎழுத்தாளர்களைப்பற்றி கதை எழுதலாமா?