யுவன் வான்கூவர் வருகை

எழுத்தாளர் யுவன் சந்திரசேகர் வான்கூவர் நகருக்குச் செல்கிறார். அங்கே நம் நண்பர்கள் மகேந்திரராஜன் மற்றும் ஆனந்த் ஆகியோர் அவருடன் ஒரு பொதுச்சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.  நாள் 27 சனிக்கிழமை.

யுவன் சந்திரசேகரை சந்திக்கவும் உரையாடவும் விரும்புபவர்கள் இதில் பங்கெடுக்கலாம். அனைவருக்கும் அழைப்பு.

முந்தைய கட்டுரைநாள் என ஒன்றுபோல் காட்டி…
அடுத்த கட்டுரைதும்பி இதழ் நிறுத்தம், கடிதம்