தனிமையின் கண்கள்- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

விஷ்ணுபுரம் -குமரகுருபரன் விருது: வே.நி.சூர்யா

தேவதச்சன் கவிதைகளில் காணப்படுவது போல தொலைவும் அண்மையும் இவரது கவிதைகளிலும் இடம்பெறுகிறது. ஆனால் இவர் அந்த எதிர்நிலைகளுக்குள் தனது தத்தளிப்பையே முதன்மையாக்குகிறார்.

வி.என்.சூர்யா கவிதைகள் பற்றி எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

 

முந்தைய கட்டுரைதன்னை விலக்கி அறிய முடியுமா-2
அடுத்த கட்டுரைதிரு.வி.க – கடிதம்