விஷ்ணுபுரம் -குமரகுருபரன் விருது: வே.நி.சூர்யா

குமரகுருபரன் விஷ்ணுபுரம் நினைவு விருது

கவிஞர் குமரகுருபரன் நினைவாக 2017 முதல் வழங்கப்பட்டுவரும் விஷ்ணுபுரம் – குமரகுருபரன் விருதுகள் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு இளஙகவிஞர் வே.நி.சூர்யாவுக்கு வழங்கப்படுகிறது. கவிதை, கவிதை மொழியாக்கம் ஆகியவற்றில் மிகத்தீவிரமாக செயல்பட்டுவருபவர் வே.நி.சூர்யா ( [email protected])

வே.நி.சூர்யா தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைகாலை எண்ணங்கள்
அடுத்த கட்டுரைவே.நி.சூர்யா, கடிதங்கள்