Propagating Yati?

 

You are constantly presenting Guru Nitya Chaitanya Yati in your events. Is the purpose of this organisation to present the ideas of Nitya Chaitanya Yati?

Propagating Yati?

Our English Website unifiedwisdom.today 

இப்போது தஞ்சை அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் தாராசுர கோயிலை சேர்ந்த ஆனை உரிக்கும்பிரான், திருச்சி மலைக்கோட்டை குடைவரையில் உள்ள கங்காதரர் படிமங்கள் இவற்றை ஆசிரியர் அவற்றின் புராணக் கதை மற்றும் இலக்கிய வடிவுடன் இணைத்து விவரிக்கையில் அவை முழுமையும் வியந்ததைக் கண்டேன்

ஆலயக்கலை பயிற்சி, கடலூர் சீனு  

முந்தைய கட்டுரைமெய்ஞானத்தைக் கற்பிக்கும் தகுதி என்ன?
அடுத்த கட்டுரைபடுகளம் எதிர்வினைகள்