ஆ.வே. இராமசாமியார்

ஆ.வே. இராமசாமியார் திருக்குறளை தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் தொண்டுகளைச் செய்தார். திருக்குறள் சார்ந்த பதின்மூன்று நூல்களை எழுதினார். குறளன்பன் என இலக்கிய உலகில் அறியப்பட்டார். இலக்கியத்திறனாய்வு நூல்கள், தன்வரலாற்று நூல்கள், பயணக்கட்டுரை நூல்கள் எழுதினார். இவரின் வாழ்வை சிவ. முத்துக்குமாரசாமி நூலாக எழுதினார்.

ஆ.வே. இராமசாமியார்

ஆ.வே. இராமசாமியார்
ஆ.வே. இராமசாமியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசாயங்கால வெளிச்சத்தின் கவிதைகள்
அடுத்த கட்டுரைதருநிழல்