மறுமலர்ச்சி

மறுமலர்ச்சி இதழ் பற்றி பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி ‘முற்போக்கு இயக்கம் (பிற்பட்ட காலத்தில்) இவ்வளவு மிகச் செழிப்பாக தொடங்கி வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தது என்னவென்றால் ஏற்கனவே இருந்த சூழல். அந்தச் சூழல் மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தினால் ஏற்பட்டது.”

மறுமலர்ச்சி

மறுமலர்ச்சி
மறுமலர்ச்சி – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைநுழைதல்- ஒரு பதிவு
அடுத்த கட்டுரைதஸ்தயேவ்ஸ்கி, கிறிஸ்து, ஆன்மிகம்…