திருவுந்தியார்

திருவுந்தியார், பதினான்கு சைவ சித்தாந்த நூல்களுள் முதல் நூல். உந்தி எழுந்து பறத்தல் என்னும் விளையாட்டுக்குரிய பாடலின் அமைப்பில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது. இந்நூலை இயற்றியவர் திருவியலூர் உய்யவந்த தேவநாயனார்.

திருவுந்தியார்

திருவுந்தியார்
திருவுந்தியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசைவத்திருமுறை வகுப்புகள், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைநீலக்கடல் வெண்பவளம்