ப. சரவணன் பேட்டி

முனைபர்.ப.சரவணன் தமிழாசிரியர். எழுத்தாளர். தமிழ் விக்கி ஆசிரியர்க்குழுவில் ஒருவர். ராமாயணத்தை ராமபாணம் என்னும் தலைப்பில் தொடராக எழுதிவருகிறார். சரவணனுடன் தென்றல் இதழ் எடுத்த பேட்டி

ப.சரவணன் பேட்டி

முந்தைய கட்டுரைநுண்அரசியல் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசிறுமைகளும் அவமதிப்புகளும் -கடிதம்