ஜான் கோஸ்ட்

ஜான் கோஸ்ட் (John Coast ) பிரிட்டிஷ் ராணுவ வீரர். சயாம் மரண ரயில்பாதை பற்றிய ஆவணப்பதிவாகக் கருதப்படும் தன்வரலாற்று நூலை எழுதியவர். சயாம் மரணரயிலில் தமிழர்களின் பேரழிவுக்கான சான்றுகளாக அவை திகழ்கின்றன

ஜான் கோஸ்ட்

ஜான் கோஸ்ட்
ஜான் கோஸ்ட் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையானமும், நம் முதிர் வாசகர்களும்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைQuoraமைகள்