அம்பலவாண நாவலர்

அம்பலவாண நாவலர் சைவ மதத்தை மறுமலர்ச்சி அடையச்செய்த பேச்சாளராகவும், சைவ நூல்களுக்கு உரைகளும் சைவ விளக்கங்களும் எழுதிய ஆசிரியராகவும் மதிக்கப்படுகிறார். சிற்றிலக்கியங்களை இயற்றிய புலவராகவும் மதிப்பிடப்படுகிறார். ஆறுமுக நாவலரின் முதன்மை மாணாக்கர்களில் ஒருவர்

அம்பலவாண நாவலர்

அம்பலவாண நாவலர்
அம்பலவாண நாவலர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசுரேஷ்குமார இந்திரஜித் – உரையாடல்
அடுத்த கட்டுரைஆல்ஃபா மேல்!