அம்பேத்கர்பிரியன்

அம்பேத்கர்பிரியனின் நூல்கள் பெரும்பாலும் அறிமுக நோக்கிலானவை. எளிய வாக்கியங்களில் அமைந்தவை. முதல் முறையாக அறிய விரும்புவோருக்கு உதவுவதாக அமைபவை. படித்தவராக இருந்தாலும் கல்விப் புலத்திலிருப்பது போல் எழுதாமல் மக்களிடையே பணியாற்றிய அம்பேத்கரிய இயக்கப் பின்புலத்திலிருந்து வந்தவராகவே எழுதினார் என்று ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் குறிப்பிடுகிறார்.

அம்பேத்கர்பிரியன்

அம்பேத்கர்பிரியன்
அம்பேத்கர்பிரியன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆனையில்லா ஆங்கிலத்தில்…
அடுத்த கட்டுரைகமல் முதல் கமல் வரை