ரமணிகுளம், வாசிப்பு- எம்.முத்துக்குமார்

இளைஞன் அருண் எப்படி தன்னை தனி மனிதனாக, தளைகளற்றவனாக உணர்ந்தானோ, அதைவிட பன்மடங்கு இளைஞனான தன் மகன் உணர்வதை பொறுக்க முடியாமல் மீண்டும் மாயவரத்திற்கே திரும்பச் செல்கிறான். ஹெகல் சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட ஆத்மா தன் இருப்பிடத்திற்கே திரும்பி விடுகிறது.

ரமணிகுளம்- வாசிப்பு எம்.முத்துக்குமார்

முந்தைய கட்டுரைநுண்ணுயிர்களின் ஆடல் – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவிக்ரமன்