அசோகாம்பிகை

அசோகாம்பிகை ஈழத்து இலக்கியச் சூழலில் பொதுவாசகர்களுக்காக எழுதிய படைப்பாளி. பெண்களுக்கான உரிமைகள் பெண்களின் சமூகவாழ்க்கைச்சித்திரங்கள் பற்றிய படைப்புகளை உருவாக்கினார்.

அசோகாம்பிகை

அசோகாம்பிகை
அசோகாம்பிகை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆன்மிகமும் அறிவியலும்- ஜோஸா பாக்
அடுத்த கட்டுரைதயக்கமெனும் நோய்