காசியபன்

”காசியபன் குறைத்துச் சொல்லுதல் என்னும் அழகியல் பாணியை கடைப்பிடித்தவர். உணர்ச்சிகளோ காட்சிகளோ எவ்வளவு சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட முடியுமோ அவ்வளவு சுருக்கமாகச் சொல்ல முயன்றவர். இவருடைய அசடு தமிழின் நல்ல நாவல்களில் ஒன்று” என்று சுந்தர ராமசாமி குறிப்பிடுகிறார்.

காசியபன்

காசியபன்
காசியபன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமண்ணும் மனிதரும் வாசிப்பு- பழனிவேல்ராஜா
அடுத்த கட்டுரைஅஜிதனின் உரையும் நானும்.