ஆ.சதாசிவம்

ஆ.சதாசிவம் முதன்மையாக ஓர் மொழியியலாளர்.தமிழின் சொல்லிணக்கத்தை நவீன மொழியியல் அடிப்படையில் விரிவாக எழுதினார். இலக்கிய வரலாற்றாளராகவும் மதிக்கப்படுகிறார். அவருடைய தமிழ் மொழி வரலாறும் ஈழத்து கவிதை களஞ்சியமும் குறிப்பிடத்தக்க ஆக்கங்கள்

ஆ.சதாசிவம்

ஆ.சதாசிவம்
ஆ.சதாசிவம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமறையா முகங்கள், லிங்கராஜ்
அடுத்த கட்டுரைபூமர்