விஷ்ணு சாஹராஜ விலாசம்

திருவீழிமிழலையில் கோவில் கொண்டுள்ள சிவனை திருமால் ஆயிரம் மலர்களால் தினமும் பூஜை செய்தார். ஒரு நாள் பூஜையில் ஒரு மலர் குறைந்தது கண்ட திருமால் தனது விழியை ஒரு மலராக எடுத்து பூஜை செய்தார். இதனை கண்ட சிவன் திருமாலை தஞ்சை சாகேஜி மன்னராகப் பிறந்து அங்குள்ள தலங்கள் அனைத்தையும் வழிபட்டு வருமாறு வாழ்த்தினார். திருமால் சாகேஜி மன்னராகப் பிறந்தார். கலிங்கராஜாவின் மகள்களாக திருமகளும், மண்மகளும் பிறந்து சாகேஜியை மணந்து தஞ்சையில் வாழ்ந்ததாக நூல் பாடுகிறது.

விஷ்ணு சாஹராஜ விலாசம்

விஷ்ணு சாஹராஜ விலாசம்
விஷ்ணு சாஹராஜ விலாசம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசுழற்பாதை யாத்ரிகன், மதிப்பீடு
அடுத்த கட்டுரைஇரு தெய்வங்கள்