நோயும் மீள்வும் – கடிதம்

நோய் மீதான மனிதனின் பயமும் அதனால் தன்னை தற்காத்துகொள்ள மேற்கொள்ளும் செயல்கள் அகத்தாலும் புறத்தாலும் அவன் கண்டடையும் சித்திரங்களை இந்த கதைகள் கூறுகின்றன. மேலும் சில கதைகள் நோய் தொற்று கலந்த   அரசியல் நுண்ணறிவையும் கூறுகின்றன

கிருமி கதைகள் வாசிப்பனுபவம்


கிருமி கதைகள் வாங்க 

 

 

முந்தைய கட்டுரைபேரழிவின் கதை – வாசிப்பு
அடுத்த கட்டுரைஆத்மார்த்தி