தொலைந்து போவதும் காணாமல் போவதும்

விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய சில கதாபாத்திரங்களை மட்டுமே கொண்டு மானுட வாழ்வின் அடிப்படையான சில விஷயங்களைக் குறித்து அடர்த்தியுடனும் தீவிரத்துடனும் கையாண்டிருப்பதன் மூலம் தனது படைப்புத்திறனின் முக்கியத்துவத்தை ஐயத்திற்கு இடமின்றி நிறுவியிருக்கிறார் எழுத்தாளர் சுஷில் குமார் பாரதி.
சுந்தரவனம் : தொலைந்து போவதும் காணாமல் போவதும்
முந்தைய கட்டுரைமக்கள் எனும் திரளை எதிர்கொள்வது…
அடுத்த கட்டுரைமேட்டிமைவாதம், கடிதம்