உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்!  அருள்செல்வன்

தமிழில் இலக்கியக் கூடுகைகள், இலக்கிய விழாக்களுக்கென்று சில முகங்கள் உண்டு. அவை அனைத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றி தனித்த அடையாளத்துடன் முகம் காட்டுகிறது விஷ்ணுபுரம் விருது விழா. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் பெரிய இலக்கிய விழாவாக இவ்விழா மாறிவிட்டது.
உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்!  அருள்செல்வன்
முந்தைய கட்டுரைமக்கள், பாமரர் எனும் சொற்கள்.
அடுத்த கட்டுரைஜப்பான் ஒரு கீற்றோவியம்- வாசிப்பு