ம.நவீனின் ‘தாரா’ வெளியீடு

மலேசிய எழுத்தாளரும். வல்லினம் இதழாசிரியருமான ம.நவீன் எழுதிய மூன்றாவது நாவலான தாரா நாளை ஞாயிறு சென்னையில் நிகழும் விழாவில் வெளியிடப்படுகிறது. கவிக்கோ அரங்கம் சென்னை. மாலை 5 மணி

முந்தைய கட்டுரைகொல்லும் வெண்மை
அடுத்த கட்டுரைவிழா, கடிதங்கள்