எஸ்.ரமேசன் நாயர்

எஸ்.ரமேசன் நாயர் தமிழிலிருந்து  செவ்வியல் நூல்களை மலையாளத்திற்கு மொழியாக்கம் செய்தார். திருக்குறள் மொழியாக்கம், சிலப்பதிகாரம் மொழியாக்கம் ஆகியவை புகழ்பெற்றவை. முன்னாள் முதல்வர் மு.கருணாநிதி அவர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டிருந்தார் எஸ்.ரமேசன்நாயர். அவர் அழைப்பின்பேரில் 2000 த்தில் நிகழ்ந்த திருவள்ளுவர் சிலைதிறப்புவிழாவில் கலந்துகொண்டார். சென்னையில் ஒரு விழா எடுத்து ரமேசன் நாயரை மு.கருணாநிதி அவர்கள் கௌரவித்திருக்கிறார். மு.க அவர்களின் தென்பாண்டிச்சிங்கம் நாவலின் மலையாள மொழியாக்கத்தைச் செய்ய மு.க அவர்கள் எஸ்.ரமேசன் நாயரிடம் கோரினார். அம்மொழியாக்கம் வெளிவந்தது.

எஸ்.ரமேசன் நாயர்

எஸ்.ரமேசன் நாயர்
எஸ்.ரமேசன் நாயர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிழா, அ.முத்துலிங்கம் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருது முதல்நாள், 2023