மூன்று அறிதல்முறைகள்

அக்டோபர் 14 ,2023ல் சியாட்டிலில் ஆற்றிய உரை, மூன்று அறிதல் முறைகள். எதிரில் இருந்த கலவையான பங்கேற்பாளர்களுக்காக கலைச்சொற்கள் எல்லாவற்றையும் கூடுமானவரை ஆங்கிலத்திலும் சொல்ல முயன்றிருக்கிறேன் என நினைக்கிறேன்.

முந்தைய கட்டுரைகுருகு இதழில்…
அடுத்த கட்டுரைதியானம், உளக்குவிப்புப் பயிற்சி முகாம்