நெ.து.சுந்தரவடிவேலு

நெ.து. சுந்தரவடிவேலு விடுதலைக்குப் பின்பான காலகட்டத்தில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு முதல்வர்களுடன். பணியாற்றியவர். திட்டவல்லுநர், நிர்வாகி என்னும் நிலைகளில் தமிழ்நாட்டின் கல்வி மறுமலர்ச்சிக்கு முதன்மைப் பங்காற்றிய ஆளுமை

நெ.து. சுந்தரவடிவேலு

நெ.து. சுந்தரவடிவேலு
நெ.து. சுந்தரவடிவேலு – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமுடியாட்டம்
அடுத்த கட்டுரைஆட்கொள்ளல்