இரா.முருகன் கருத்தரங்கம் உரைகள்

இரா முருகன் படைப்புகள் குறித்து நற்றுணை இலக்கிய அமைப்பு சென்ற 24 செப்டெம்பர் 2023ல் சென்னை கவிக்கோ அரங்கில் நிகழ்த்திய கருத்தரங்கில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள்.

அரசூர் நாவல்கள்

இரா முருகன்

செந்தில் ஜெ

முந்தைய கட்டுரைஓவியக்கலை வகுப்பு – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரையுவன் சந்திரசேகர் – கடிதங்கள்