நாவலெனும் கலைநிகழ்வு – லக்ஷ்மி சரவணக்குமார்

நாவலெனும் கலைநிகழ்வு வாங்க

நாவல் எழுதுவதென்பது பட்டுப் புழுவிலிருந்து பட்டுநூல் உருவாகி அந்த நூல் சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய உடையாக உறுமாறுவதைப்போல நிறையக் காத்திருப்புகளும் மெனக்கெடல்களும் கோரக்கூடியதொன்று. நல்ல நாவலை எழுதவெண்டுமென விரும்புகிற எல்லோருமே அதற்கான அடிப்படைகளைக் கற்றுக்கொளவது அவசியம்

நாவலெனும் கலைநிகழ்வு பற்றி லக்ஷ்மி சரவணக்குமார்

முந்தைய கட்டுரைஅறம் ஆங்கில மொழியாக்கம்- சர்வதேச மொழியாக்க விருது நீள்பட்டியலில்
அடுத்த கட்டுரைஅணி, கடிதங்கள்