பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்

தமிழில் மாதநாவல்களின் பொற்காலம் என்பது எண்பது தொண்ணூறுகள். அப்போது தமிழகம் முழுக்க வாசிப்புக்குள் வரும் இளைஞர்கள் விரும்பி வாசித்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர். விளையாட்டுத்தனமான நடை, பலவகை வடிவச்சோதனைகள் வழியாக வாசகர்களை கவர்ந்தவர்

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்
பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇன்றைய அரங்குகள்
அடுத்த கட்டுரைசமகால வாசிப்பு என்பது…