கோவை புத்தகக் கண்காட்சி உரை

கோவை புத்தகக் கண்காட்சியில் 24 ஜூலை 2023 அன்று சங்க இலக்கியம் பற்றி நான் ஆற்றிய உரை.

 

முந்தைய கட்டுரைநஞ்சிலாச் சோலை
அடுத்த கட்டுரைகர்ணனின் குணம் -கடிதம்