அறம் ஓர் உரையாடல்- சிங்கப்பூர்

அறம் சிறுகதைகள் பற்றி ஓர் இணைய உரையாடல். சிங்கப்பூர் வாசகத்திருவிழாவை ஒட்டி. சுநீல் கிருஷ்ணன், சிவானந்தம் நீலகண்டன் ஆகியோர் கலந்துகொள்கிறார்கள்.

அறம் ஆங்கில மொழியாக்கம்- அமேசான்

அறம் வாங்க  

அறம் மின்னூல் வாங்க

முந்தைய கட்டுரைநெருக்கடியின் கணங்களில்…
அடுத்த கட்டுரைமுகில்நகர், பதிவு