சாகித்ய அகாடமி விருதுகள்

ஆதனின் பொம்மைகள் சிறார் நாவலுக்காக 2023 க்கான பாலசாகித்ய புரஸ்கார் விருதை  உதய சங்கர் பெறுகிறார்

2023 – ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் யுவபுரஸ்கார் விருது ராம் தங்கம் எழுதிய திருக்கார்த்தியல் சிறுகதைத் தொகுப்புக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்

உதயசங்கர் தமிழ் விக்கி

ராம் தங்கம் தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைதேவர் மகனும் சாதியமும்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் விக்கி விருது- கடிதங்கள்