சீதை தூக்கிய வில்

சீதையின் சுயம்வரத்திற்கு முன் கதையாக அமைந்தது சீதை தூக்கிய வில் நாட்டார் கதை. சீதையின் சுயம்வரத்தில் இராமன் வில்லை வளைத்து சீதையை மணமுடித்ததின் முன் காரணத்தை விளக்குவது இந்த நாட்டார் கதை.

சீதை தூக்கிய வில்சீதை தூக்கிய வில்

சீதை தூக்கிய வில்சீதை தூக்கிய வில்
சீதை தூக்கிய வில்சீதை தூக்கிய வில் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகாவியமுகாம் , மலைப்பயணம், பழங்குடிகள்- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஇந்துமதம் காட்டுமிராண்டி மதமா?