ந. பாலபாஸ்கரன்

ந.பாலபாஸ்கரன் சிங்கப்பூர் இலக்கியத்தை தரவுகளுடன் விரிவாக ஆவணப்படுத்திய ஆய்வாளர். ஊடக ஆளுமை. சிங்கப்பூர் இலக்கியத்திலும் கல்வித்துறையிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை ஆற்றியவர்

ந.பாலபாஸ்கரன்

ந.பாலபாஸ்கரன்
ந.பாலபாஸ்கரன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅரசியல், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇன்று விஷ்ணுபுரம் குமரகுருபரன் விருது விழா